ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 41. Տէրը կանչում է իր ծառան, որ խեղճերին մխիթարէ և հեթանոսներին ամաչեցնէ։

Եսայիա 41