ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 52. Խաղաղութիւն աւետարանողներ քարոզում են Սիօնի փրկութիւնը, որ պատրաստում է Աստուծոյ ծառան։

Եսայիա 52