ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 53. Աստուծոյ ծառայի փոխարէնաբար չարչարուիլը և փառաւորուիլը։

Եսայիա 53