ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 6. Եսայիան տեսնում է Տիրոջը տեսիլքում. Մարգարէութեան է կանչվում։

Եսայիա 6