ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 61. Մեսիայի շնորհառատ գալուստի աւետիքը։

Եսայիա 61