ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 64. Փրկութեան համար աղօթք։

Եսայիա 64