ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 66. Կեղծաւորների պատիժը։ Նոր Երուսաղէմի փրկութիւնը և նորա տարածութիւնը մինչև ամենահեռաւոր հեթանոսները։ Վերջին դատաստանը։

Եսայիա 66