ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 7. Երուսաղէմը նեղվում է Ասորիներից և Իսրայէլացիներից։ Էմմանուէլի խոստմունքը։

Եսայիա 7