ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 8. Հաւատացեալների մխիթարութիւնը տառապանքում։ Կենդանի Աստուծուն հաւատալու յորդոր։

Եսայիա 8