ԵՍԱՅԻԱ

ԵՍԱՅԻԱ 9. Մեսիայի ծնունդը, անունը և թագաւորութիւնը։ Իսրայէլի դատաստանը։

Եսայիա 9