ԵՐԵՄԻԱ

ԵՐԵՄԻԱ 1. Երեմիայի մարգարէ նշանակուիլը։

Երեմիա 1