ԵՐԵՄԻԱ

ԵՐԵՄԻԱ 11. Աստուծոյ ուխտը։ Ժողովրդի ուխտազանցութիւնը։ Երեմիայի կեանքը վտանգում։

Երեմիա 11