ԵՐԵՄԻԱ

ԵՐԵՄԻԱ 2. Իսրայէլի ապստամբութիւնը և պատիժը։

Երեմիա 2