ԵՐԵՄԻԱ

ԵՐԵՄԻԱ 20 Փասուրը չարչարում է Երեմիային և սա մարգարէանում է Բաբիլոնի գերութիւնը և գանգատում է մարգարէ դառնալուցը։

Երեմիա 20