ԵՐԵՄԻԱ

ԵՐԵՄԻԱ 29. Երեմիայի թուղթը Բաբիլոնի գերիներին։ Սեմայիային պատիժ է յայտնում։

Երեմիա 29