ԵՐԵՄԻԱ

ԵՐԵՄԻԱ 30 Իսրայէլի և Յուդայի փրկուիլը և օծեալի գալը մարգարէացվում է։

Երեմիա 30