ԵՐԵՄԻԱ

ԵՐԵՄԻԱ 33. Մարգարէութիւն Բաբիլոնից փրկուելու, Մեսիայի և Աստուծոյ յաւիտենական ուխտի մասին։

Երեմիա 33