ԵՐԵՄԻԱ

ԵՐԵՄԻԱ 35. Ռեքաբեանց հնազանդութիւնը և Հրէաների անհնազանդութիւնը դրվում են դէմադէմ։

Երեմիա 35