ԵՐԵՄԻԱ

ԵՐԵՄԻԱ 36. Երեմիայի մարգարէութիւններն այրվում են, բայց կրկին գրվում են յաւելուածով։

Երեմիա 36