ԵՐԵՄԻԱ

ԵՐԵՄԻԱ 6. Ապահով ժողովրդի և իր մոլորեցնողների վերայ անգութ թշնամիներ են գալու։

Երեմիա 6