ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԵՄԻԱՅԻ ՈՂԲԵՐԸ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՈՂԲ ԵՐԵՄԻԱՅԻ 2. Երուսաղէմի և Յուդայի կործանման մասին ողբ։

Ողբ Երեմիայի 2

ՈՂԲ ԵՐԵՄԻԱՅԻ 2. Երուսաղէմի և Յուդայի կործանման մասին ողբ։