ՈՂԲ ԵՐԵՄԻԱՅԻ

ՈՂԲ ԵՐԵՄԻԱՅԻ 4. Յուդայի թշուառութիւնը և նախատինքը։

Ողբ Երեմիայի 4