ԾՆՆԴՈՑ

Ծննդոց 24․ Իսահակի ամուսնութիւնը Ռեբեկայի հետ։

ԾՆՆԴՈՑ 24