ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 1. Տիրոջ փառքը երևում է քերովբէների վերայ։

Եզեկիել 1