ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 10. Տիրոջ փառքը քերովբէների վերայ։

Եզեկիել 10