ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 13. Սուտ մարգարէների և մարգարէուհիների դէմ մարգարէութիւն։

Եզեկիել 13