ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԶԵԿԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵԶԵԿԻԵԼ 14. Կուռք պաշտողները Աստուածանից պատասխան չեն ստանում։ Երուսաղէմի պատիժը ամենաբարեպաշտ մարդկանց աղօթքովն էլ չի արգիլուիլ։

Եզեկիել 14

ԵԶԵԿԻԵԼ 14. Կուռք պաշտողները Աստուածանից պատասխան չեն ստանում։ Երուսաղէմի պատիժը ամենաբարեպաշտ մարդկանց աղօթքովն էլ չի արգիլուիլ։