ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 15. Անպիտան որթի փայտը։

Եզեկիել 15