ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 2. Եզեկիէլը մարգարէ է նշանակվում։

Եզեկիել 2