ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 26. Տիւրոս քաղաքի աւերմունքի մարգարէութիւնը։

Եզեկիել 26