ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 28. Տիւրոսի թագաւորի դէմ։ Սիդոնի անկումը։ Իսրայէլի ապահով խաղաղութիւնը։

Եզեկիել 28