ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 32. Եգիպտացիք էլ պէտք է գուբը իջնեն ինչպէս միւս ազգերը։

Եզեկիել 32