ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 37. Իսրայէլի յարութիւնը և միութիւնը։

Եզեկիել 37