ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 39. Գոգի փչանալու նախագուշակութիւնը։

Եզեկիել 39