ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 4. Երուսաղէմի պաշարումը օրինակով։

Եզեկիել 4