ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 40 Նոր տաճարի տեսիլքը։ Նորա գաւիթները և սրահները։

Եզեկիել 40