ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 41. Տաճարի ներսի նկարագրութիւնը։

Եզեկիել 41