ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 43. Նոր տաճարի փառքը, սեղանը և նաւակատիքը։

Եզեկիել 43