ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 47. Սուրբ ջուրերի տեսիլքը։ Երկրի սահմանները։

Եզեկիել 47