ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 5. Աստուծոյ պատուհասները Երուսաղէմի վերայ։

Եզեկիել 5