ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 6. Կռապաշտ երկրի աւերմունքը։

Եզեկիել 6