ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 7. Աստուծոյ պատուհասները Իսրայէլի վերայ։

Եզեկիել 7