ԵԶԵԿԻԵԼ

ԵԶԵԿԻԵԼ 9. Երուսաղէմի մէջ մեծ պարտութիւն, որից ազատ են մնում բարեպաշտները։

Եզեկիել 9