ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 25․ Աբրահամի միւս կանայքը, մահը եւ թաղումը։ Իսմայէլի ցեղը։ Եսաւը եւ Յակոբը։ Անդրանկութեան ծախելը։

ԾՆՆԴՈՑ 25

Ծննդոց 25․ Աբրահամի միւս կանայքը, մահը եւ թաղումը։ Իսմայէլի ցեղը։ Եսաւը եւ Յակոբը։ Անդրանկութեան ծախելը։