ԴԱՆԻԵԼ

ԴԱՆԻԵԼ 1. Դանիէլն ու իր ընկերները դաստիարակվում են Բաբիլոնի արքունիքումը. Նորանց հաստատամտութիւնը և իմաստութիւնը։

Դանիել 1