ԴԱՆԻԵԼ

ԴԱՆԻԵԼ 12. Մարգարէութիւնը գոցվում և կնքվում է։

Դանիել 12