ԴԱՆԻԵԼ

ԴԱՆԻԵԼ 5. Բաղդասարի խնճոյքը. Մի ձեռքի գրուածքը և նորա մեկնութիւնը։

Դանիել 5