ԴԱՆԻԵԼ

ԴԱՆԻԵԼ 7. Դանիէլի տեսիլքը չորս աշխարհային թագաւորութիւնների և մարդի Որդիի յաւիտենական թագաւորութեան մասին։

Դանիել 7