ՈՎՍԵ

ՈՎՍԵ 11. Աստուծոյ գթառատ ողորմութիւնը։

Ովսե 11