ՈՎՍԵ

ՈՎՍԵ 12. Յակոբ նահապետը զգուշանալու օրինակ է։

Ովսե 12